Actiuni

Pentru voi - cu ajutorul vostru!

Actiuni

Ce ne propunem:
Promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, a libertatii constiintei si a dreptului la libera exprimare conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptată de O.N.U. în anul 1948.
Promovarea și dezvoltarea activităților sociale, culturale artistice și sportive în țară și străinatate și conservarea patrimoniului cultural material si imaterial- istoric, artistic si spiritual.
Sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirea continua a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene in invatamantul preuniversitar.
Dezvoltarea activitatilor de lobby in scopul promovarii valorilor democratice si a statului de drept, prin cresterea capacitatii si influentei societatii civile asupra proceselor de decizie publica