Fundamentul

Fundamentele umanismului modern:

Fundamentul

Umanismul este etic. Acesta afirmă valoarea, demnitatea şi autonomia individului, precum şi dreptul fiecărui individ la cel mai înalt nivel de libertate compatibil cu libertatea celuilalt. Umaniştii au datoria de a avea grijă de întreaga umanitate, inclusive de generaţiile viitoare. Umaniştii consideră că moralitatea este intrinsecă naturii umane, bazată pe înţelegerea şi grija faţă de ceilalţi, fără a include vreo sancţiune supranaturală.
Umanismul este raţional. Acesta caută să folosească ştiinţa în mod creativ, nu destructiv. Umaniştii cred că soluţiile problemelor umane pot fi căutate prin gîndirea şi acţiunea umane mai degrabă decât în intervenţia divinului. Umanismul pledează în favoarea aplicării metodelor ştiinţifice şi cercetării libere în cautarea soluţiilor la problema bunăstării umane. Totuşi, umaniştii consideră că ştiinţa şi tehnologiile trebuie aplicate ţinând cont de valorile umane. Ştiinţa oferă mijloace, dar valorile umane trebuie să stabilească scopurile acţiunii.
Umanismul promovează democraţia şi drepturile omului. Umanismul urmăreşte dezvoltarea potenţialului fiecărei persoane umane, susţinând că democraţia şi dezvoltarea umană sunt chestiuni de drept. Principiile democratice şi drepturile omului pot fi aplicate în relaţiile interumane şi nu pot fi restricţionate de nici un tip de guvernare.
Umanismul insistă ca libertăţile personale să fie combinate cu responsabilităţi sociale.. Umanismul încearcă să construiască o societate bazată pe ideea persoanei libere şi responsabile social, recunoscând dependenţa noastă şi implicit o formă de responsabilitate şi faţă de lumea naturală. Umanismul este adogmatic, neimpunând nici o credinţă aderenţilor săi. Prin aceasta, este angajat într-o pedagogie liberă de îndoctrinare.
Umanismul este un răspuns la nevoia larg răspândită a unei alternative la religiile dogmatice. Marile religii pretind că se bazează pe adevăruri revelate, valabile pentru totdeauna, şi caută să impună sau să convertească întreaga umanitate.Umanismul recunoaşte că forma evolutivă a cunoaşterii provine dintr-un proces de observare, evaluare dar şi de revizuire.
Umanismul preţuieşte imaginaţia şi creativitatea artistică şi recunoaşte potenţialul formator al artei. Umanismul afirmă importanţa literaturii, muzicii, şi a artelor vizuale în dezvoltarea şi împlinirea personală.
Umanismul este un mod de viaţă ce ţinteşte la împlinirea maximă prin cultivarea unei vieţi etice şi creative. Umanismul poate fi un mod de viaţă pentru oricine, oriunde.
Primul scop, de bază, a acestei declaraţii sumare este acela de a face cunoscut umanismul şi ceea ce înseamnă acesta pentru cei ce îşi asumă această identitate, iar în al doilea rând, de a îndemna pe cei ce împărtăşesc o astfel de viziune la asociere